Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk aanbod van Mijn Ambacht. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Inhoudsopgave
Artikel 1  – Mijn Ambacht
Artikel 2 – Overeenkomsten / handelswijze
Artikel 3 – Prijzen
Artikel 4 – Betalingen
Artikel 5 – Levering en uitvoering
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 – Klachten
Artikel 9 – Geschillen
Artikel 10 – Scheibaarheid
Artikel 11 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Artikel 1 – David Reader
Mijn Ambacht
Hommelstraat 8BI
3061 VB Rotterdam
Nederland

info@mijnambacht.nl
www.mijnambacht.nl
Onderdeel van David Reader V.O.F.
Kamer van koophandel regio Rotterdam
KvK nr: 55600980
BTW nr. NL851781548B01

Artikel 2 – Overeenkomsten / handelswijze
2.1. Een overeenkomst tussen u en David Reader komt tot stand op het moment dat David Reader uw bestelling heeft ontvangen. U ontvangt een orderbevestiging van David Reader.
2.2. Indien levering van het door u bestelde artikel niet mogelijk blijkt, dan krijgt u hierover, voor zover mogelijk, binnen drie (3) werkdagen bericht per e-mail. U kunt dan uw gehele order herroepen door verzending aan David Reader van het daarvoor bestemde formulier op de website. Uw aanbetaalde bedrag voor de artikelen worden inclusief de verzendkosten terugbetaald op uw rekening binnen dertig (30) dagen.
2.3. Indien u artikelen heeft besteld, via de website van David Reader, van meerdere winkels die bij David Reader zijn aangesloten, dan is het mogelijk dat u per winkel een orderbevestiging per e-mail krijgt voor de artikelen die geleverd kunnen worden.
2.5. Doordat meerdere winkels bij David Reader aangesloten zitten, is het mogelijk dat uw order in meerdere pakketten verzonden wordt.

Artikel 3 – Prijzen
3.1. Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief kosten van verpakking en 21% BTW. Verzendkosten zijn per bestelling EUR 5,00 en zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
3.2. Alle prijzen van producten en verzendkosten kunnen door David Reader te allen tijde gewijzigd worden en zullen direct gelding hebben, behalve op reeds geplaatste bestellingen.
3.3. David Reader kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen die (duidelijk) onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Ook indien u reeds een orderbevestiging heeft ontvangen, dan is David Reader niet verplicht om de producten tegen de lagere prijs te leveren. Concluderend kunnen daarmee geen rechten worden ontleend aan onrechtmatige prijsinformatie.

Artikel 4 – Betalingen
4.1. Alle betalingen geschieden via onze partner ICEPAY (www.icepay.nl). Betaling kan geschieden op de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Direct na de bestelling ontvangt u een overzicht per e-mail met daarin uw totale kosten inclusief verzendkosten.
4.2. Via ICEPAY kunt u betalen via:
4.2.1. iDeal: Wanneer u iDeal kiest als betaalwijze kunt u uw eigen bank selecteren om de betaling af te ronden.
4.2.2. Creditcard: Alleen de creditcards Mastercard, Visa en eMaestro zijn mogelijke betaalmiddelen. Wanneer u een creditcard kiest als betaalwijze dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Daarnaast bewaart David Reader en ICEPAY geen gegevens over je creditcard.
4.2.3. AfterPay: Het is mogelijk om te betalen betalen met een digitale acceptgiro van AfterPay. Deze betaalwijze kunt u kiezen bij orders vanaf €10 tot een bedrag van €300. Voor nieuwe gebruikers van afterpay geldt een maximum van €200.
4.3. Tegoedbonnen: Tegoedbonnen kunnen éénmalig bij een bestelling worden gebruikt. U kunt de code die bij de tegoedbon hoort invullen voordat u een betaling kiest.
4.4. Voor alle bovenstaande betaalwijzen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Artikel 5 – Levering en uitvoering
5.1. Alle (indicatieve) levertermijnen staan bij de artikelen aangegeven. David Reader streeft ernaar en spant zich ervoor in om een bestelling binnen de aangegeven levertermijn af te leveren.
5.2. De opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt van meer dan zeven (7) dagen dan aangegeven, dan heeft u het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal de transporteur gevraagd worden het pakket direct te retourneren en uw aanbetaalde bedrag wordt inclusief de verzendkosten binnen dertig (30) dagen terugbetaald op uw rekening. Al is het onverplichte streven van David Reader om dit binnen veertien (14) dagen te verwezenlijken.
5.3. Indien een artikel wordt beschadigd of verloren raakt tijdens het transport van David Reader naar u, dan komen de kosten van het artikel en de verzendkosten voor rekening van David Reader. U dient verlies of beschadiging wel direct na ontvangst of bemerking te melden bij de klantenservice van David Reader. Beschadigde artikelen kunt u vermelden op het retourformulier. Indien het artikel wordt beschadigd of verloren raakt tijdens of voorafgaand aan een retourzending van u naar David Reader, dan komen de kosten van herstel of vervanging, aan het oordeel van David Reader onderworpen, voor uw eigen rekening.
5.4. Indien een artikel wordt geleverd dat u niet heeft besteld, dient u het artikel (kosteloos) te retourneren en komen de kosten van het artikel en de verzendkosten voor rekening van David Reader . U dient het verkeerd geleverde artikel wel aan te geven op het retourformulier.
5.5. Alle bezorgingen van David Reader worden alleen verricht binnen Nederland.
5.6. Alle bezorgingen van David Reader worden naar het bij David Reader geregistreerde adres gestuurd. Indien u verhuist bent u verplicht David Reader op de hoogte te stellen van uw adreswijziging. Als u dit niet heeft gedaan, dan achten wij u woonachtig op het bij ons voor het laatste bekende adres. U bent in dat geval zelf aansprakelijk en kostenplichtig voor artikelen die bij het oude adres worden afgeleverd. Indien een pakket niet geleverd kan worden en teruggestuurd wordt naar David Reader, dan zal daarbij EUR10 administratiekosten in rekening gebracht worden ter compensatie voor de handelings- en verzendkosten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1. Na ontvangst van alle bestelde artikelen heeft u een herroepingstermijn van veertien (14) dagen waarbinnen u de overeenkomst kunt ontbinden (van de koop kunt afzien) en dit kunt aangeven aan David Reader door verzending aan David Reader van het daarvoor bestemde formulier. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het (laatste) artikel door of namens u. David Reader bevestigt de ontvangst van dit formulier aan u. U dient vervolgens binnen veertien (14) dagen de artikelen terug te sturen aan David Reader. :
6.2. In de herroepingstermijn bent u verplicht zorgvuldig om te gaan met het artikel en de verpakking. In deze termijn mag u het artikel bekijken, beoordelen en indien mogelijk passen. Indien u van uw herroepingstermijn gebruik maakt, dient u het product met het geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking te retourneren. 6.3. Na ontvangst van een retourzending door David Reader zal het aankoopbedrag in ieder geval binnen dertig (30) dagen terugbetaald worden voor zover binnen die termijn alle geannuleerde artikelen zijn retour ontvangen. Al is het onverplichte streven van David Reader om dit binnen veertien (14) dagen te verwezenlijken. 6.4. Bij iedere herroeping zal het geretourneerde artikel door David Reader of namens David Reader worden onderzocht en wordt u op de hoogte gebracht van terugbetaling aan u. Artikel 5.3 ter zake beschadiging of verlies is van overeenkomstige toepassing.
6.5. Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten voor retourzending voor uw rekening.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
7.1. Wanneer er geen herroepingsrecht van kracht is wordt dit vermeld bij het betreffende product op de website.
7.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt in ieder geval voor de volgende artikelen:
7.2.1. Artikelen die naar uw specificaties op maat gemaakt zijn.
7.2.2. Artikelen die snel kunnen bederven of verouderen.
7.2.3. Artikelen die audio- of video-opnamen bevatten, waaronder digitale inhoud, en kranten en tijdschriften, tenzij anders vermeld op de website.

Artikel 8 – Klachten
8.1. Bij klachten over de uitvoering van de overeenkomst dient u binnen de veertien (14) dagen nadat u het onderwerp van de klacht heeft waargenomen of heeft kunnen waarnemen, uw klacht volledig en duidelijk omschreven per e-mail indienen bij David Reader.
8.2. De ingediende klacht wordt door David Reader vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontvangst per e-mail beantwoord. Als een klacht meer dan veertien (14) dagen verwerkingstijd nodig heeft, dan zal David Reader binnen de termijn van veertien (14) dagen een indicatie sturen wanneer een aanvullend antwoord verwacht kan worden.

Artikel 9 – Geschillen
9.1. Op overeenkomsten tussen David Reader en u is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Geschillen ter zake een overeenkomst tussen David Reader en u of de totstandkoming daarvan, waaronder ook geschillen die slechts door een der partijen als zodanig wordt beoordeeld, kunnen enkel worden aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 10 – Scheidbaarheid
10.1. Wanneer een rechter of bevoegde instantie oordeelt dat een bepaling (of onderdeel daarvan) in deze voorwaarden niet geldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, dan wordt de betreffende bepaling (of het onderdeel daarvan) uitgesloten van de gehele algemene voorwaarden. Daarmee blijven de overige bepalingen en/of onderdelen voor zover niet in strijd met de wet van kracht.

Artikel 11 – Wijzigen van de algemene voorwaarden
11.1. David Reader behoudt te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden te herzien en te wijzigen.