The NEWASTE principle

Gezien NEWASTE telkens met nieuwe bedrijven samenwerkt en daarmee dus ook telkens nieuwe materialen voor handen heeft is een eenduidige werkwijze gewenst. Samen met het bedrijf worden de processen per project dan ook opnieuw in kaart gebracht.

Newaste precycling

Bij NEWASTE begint de product ontwikkeling door eerst de afvalstromen van het bedrijf goed te analyseren. Aan de hand van deze analyse wordt bepaald wat voor producten en daarmee ook in welke oplage de producten gemaakt kunnen worden. Aangezien de ‘afval’-partner over het restmateriaal beschikt én over de machines die nodig zijn om het materiaal te bewerken wordt de daadwerkelijke productie van de verschillende onderdelen vaak uitbesteed aan de partners.

Dit is geheel vanuit mijn duurzame filosofie, hierdoor wordt namelijk transport vermeden. NEWASTE assembleert de materialen van de verschillende partners vervolgens zelf en het product is klaar voor gebruik door de eindconsument.

Producten Newaste recycling precycling